התעוררות בנוער

התעוררות  בנוער

  • חיזקנו את המענים העירוניים לנוער בסיכון, הגדלנו את המסגרות התומכות והגדלנו את פרוייקט סח"י המדהים לעוד שכונות בעיר.
  • העמקת פעילות הנוער בשכונות – יותר פעילויות, יותר מסגרות, במהלך השנה ובמיוחד בחופשים
  • חיזקנו את תנועות הנוער בעיר במהלך 10 השנים שבהן החזקנו בתיק הנוער הגדלנו את מספר המשתתפים בפעילות בלתי פורמלית לעיר, הכנסנו 13 מבנים חדשים עבור תנועות הנוער לתכניות העבודה של העירייה.
  • תמכנו ודחפנו להכנסת המכינות הקדם צבאיות לעיר.
  • לראשונה בירושלים- כנס מתגייסים עירוני, ירושלים מחבקת את המתגייסים.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.