תוכנית ברקוביץ למטרופולין ירושלים- 2018-2028

יתרון לגודל – יתרון לבירה.

ירושלים מהווה מרכז מטרופוליני לערי לוויין הנמצאות בסביבתה, כמעלה אדומים אפרת, ופרוורים עירוניים גדולים, כמבשרת ציון , צור הדסה, וגבעת זאב וכן עשרות ישובים אחרים. ככל שהטבעת החיצונית לעיר גדולה וחזקה יותר- כך תגדל עוצמתה הכלכלית של העיר הראשה ותעלה איכות החיים של תושביה.

לכן, הגיע הזמן לדבר על מטרופולין ירושלים, ממעלה אדומים ועד מבשרת, צור הדסה, גוש עציון ועד גבעת זאב.  הגיע הזמן לנצל את היתרונות לגודל!

 • קיום מינהל אזורי טוב יותר להפיכת מטרופולין ירושלים למרכז עירוני משגשג;
 • סנכרון מקיף ויעיל בעל השפעה מרחבית בתחומי הכלכלה והתחבורה והטכנולוגיה, לשיפור היצרנות, הניידות והקישוריות;
 • ניצול יעיל וכלכלי יותר של שטחי תעסוקה בכל המרחב המטרופוליני;
 • תכנון דיור מרחבי משותף לבנייה מאסיבית לזוגות צעירים בטבעות החיצוניות לעיר;
 • הגדלת אחוז "היוממות" העירוני בעיר (היקף האנשים העובדים בה אך לא מתגוררים בה) ובכך תיווצר הגדלה של הכנסות העיר[1];
 • הגדלת כוחה המוניציפאלי של ירושלים והשפעתה על השלטון המרכזי;
 • יצירת חיסכון עירוני דרמטי בפעולות קבועות בעלות מרכיב עלויות גבוה.

מודל MMC[2] ויצירת רשות גג מוניציפאלית

ה- Montreal Metropolitan Community הוא מנהל אזורי הכולל 27 ראשי רשויות ואת ראש עיריית מונטריאול שעומד בראש הארגון. בעיר מונטריאול חיים כ-1.7 מיליון תושבים וכ-3.7 מיליון תושבים חיים במטרופולין כולו, המורכב מ-31 רשויות המפוזרות על פני שטח הגדול פי 3.5 מהעיר ניו יורק. ואולם, באמצעות המינהל האזורי ראשי הרשויות יוצרים אסטרטגית פיתוח לאזור מטרופולין מונטריאול כולו, תוך הצבת תוכניות אזוריות שאפתניות ארוכות טווח. בדומה למודל המונטריאולי, יוקם במטרופולין ירושלים מנהל אזורי לתכנון שירותים כתחבורה, דיור בר השגה, תשתיות, תכנון והגנה על הסביבה. ואולם, כצעד משלים, תיווצר מסגרת גג שלטונית למטרופולין, ביצירת זיקה ברורה של בחירה ישירה של ראש עיריית ירושלים על ידי כלל תושבי המטרופולין:

 • הקמת רשות ירושלים רבתי– פורום בעל סמכויות שלטוניות בראשותו של ראש העיר ירושלים ובו חברים כל ראשי הרשויות במטרופולין, להובלת תהליכים בעלי השפעה מרחבית חברתית ודמוגרפית;
 • מחברים ל"ירושלים רבתי" את הרשויות המקומיות במרחב המטרופוליני "כעיריות בנות";
 • נותנים זכות הצבעה לכלל תושבי המטרופולין בבחירות לראש ראשות ירושלים רבתי;
 • שומרים על העצמאות שלטונית של הרשויות המקומיות בכל הנוגע לניהול המוניציפאלי הפנימי ויוצרים כפיפות בחוק לרשות ירושלים רבתי בכל הנוגע להיבטים מרחביים;
 • יוצרים תוכניות אזוריות אסטרטגיות וארוכות טווח בתחומי הדיור, התחבורה, התעסוקה והקיימות.
 • מקיימים ממשקים תומכים ומשותפים בעסקים, בחינוך, בתרבות ובאקדמיה.

 

[1] מחקר מכון ירושלים למחקרי מדיניות, "התועלת הכלכלית מהעברת יחידות ממשלתיות לירושלים", מאת נדן פלדמן, אפריל 2018

[2] http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5977,88851616&_dad=portal&_schema=PORTAL. יוער כי המינהל נקרא כיום

 "agglomeration council"

שתף

תוכנית ברקוביץ

תוכנית ברקוביץ להורדה

לקבלת התוכנית בדואר השאר פרטים

סגירת תפריט