תוכנית ברקוביץ לדיור- 2018-2028.

כדי לממש את החזון שלנו לירושלים ציונית, חזקה ומשגשגת, ירושלים נדרשת ליצירת פתרונות דיור ממשיים, מגוונים וארוכי טווח.

איך עושים את זה?

מגדילים את ההיצע;
מייעלים את הביורוקרטיה;
יוצרים פתרונות מימון ייחודיים לעיר. 

פתרונות מימון יחודיים לזוגות צעירים

  • יצירת הלוואות בריבית נמוכה לצעירים, עד ל- 250 אלף ₪ –חברות ומפעלים המבקשים לעבור לעיר, זוכים כבר כיום בהטבות מס ומענקים ייחודיים לירושלים, כיאה לבירת ישראל. כראש עיריית ירושלים, אפעל מול ממשלת ישראל, על כל משרדיה הרלוונטים, להעתקת המודל גם לתחום הדיור. זוגות צעירים, שיבקשו לבנות את ביתם בירושלים יזכו להלוואה מסובסדת, בהתאם לקריטריונים של מבחני ההשתכרות (כבמסגרת בקשות לסיוע במשכנתא).

הגדלת ההיצע

  • בירושלים כיום 218,287[1] יחידות דיור. כדי להתמודד עם מצוקת הדיור בה והגידול הדמוגרפי הצפוי בה, נדרשת ירושלים להגדלת היצע הדירות ב-30% ביחס למספר יחידות הדיור הקיימות בה כיום[2].
  • ירושלים זקוקה ל- 62,500 יחידות דיור חדשות, עד לשנת 2040. כ- 3000 יחידות דיור חדשות בממוצע מדי שנה.
  • אני מתכוון לעמוד ביעד זה.  בטווח של כעשר שנים, אני מתכוון להביא למימוש כ-30,000 יחידות דיור חדשות בתוך העיר[3], מתוך כלל הפוטנציאל הקיים כיום:

איך עושים את זה?

א. 15,000 יחידות דיורמדיניות עירונית לקידום לפרויקטים של התחדשות עירונית
כיום, יש בכ-45 פרויקטים שונים של התחדשות עירונית ברחבי בעיר פוטנציאל של כ-15,000  יחידות דיור. כראש העיר, אני מתכוון להוביל בוועדת התכנון והבנייה מדיניות של עדיפות לפרויקטים אלו וקדימות בהליכים הבירוקרטים בעניינם. זאת, כדי לאפשר את הגדלת היצע הדיור בעיר מכוחן של תוכניות ההתחדשות העירונית ב- 15,000 יחידות דיור תוך עשור, תוך התאמת התשתיות העירוניות לתוספת יחידות מגורים בהיקפים האמורים. כל זאת, בעיקר בשכונות גוננים, קטמונים, שמואל הנביא וארמון הנציב. לצד זאת, יש לחזק את מנהלת ההתחדשות העירונית, שקיימת כיום בחברה העירונית מוריה, להנגשת מידע לדיירים ולסיוע בהתארגנות משותפת. זאת, תוך מתן גיבוי וייעוץ במהלך ההתחדשות העירונית. הדבר יהווה רכיב משמעותי להנעת המהלך האסטרטגי קדימה.

ב. 2,000 יחידות דיור- שכירות ארוכת טווח ארוך ב- 20% פחות ממחיר השוק.

בניית דיור מושכר ארוך טווח ומפוקח על גבי שטחים "חומים"-מדיניות עידוד אישור וקידום פרויקטים לבניית יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך, ששכר הדירה בעניינן יהיה נמוך ב-20% ממחירי השוק. כל זאת, תוך איזון מול התשתיות הקיימות ומבלי לייצר פגיעה בשירותים נדרשים. השטחים החומים מעמידים פוטנציאל בנייה של 400 יח"ד בשנה, וסך הכל כ- 4000 יח"ד. אפעל למימושו של פוטנציאל זה תוך פיקוח ותיאום הדוק עם הדרג המקצועי הממשלתי והיזמים, למימון הסובסידיה עבור זוגות צעירים.

ג. 15,000 יחידות דיור בהקפאה. הגיע הזמן להפשיר.

הקץ להקפאה– כ-15,000 יחידות דיור חדשות קיימות על מסמכי התכנון העירוניים של ירושלים. כ- 10,000 יח"ד בעטרות; 2561 יח"ד בגבעת המטוס; כ-2500 יח"ד בפסגת זאב, גילה, הר חומה ורמות שלמה. על הנייר- רק בשל ההקפאה המדינית שמוטלת על ירושלים, מזה מספר שנים. הגיע זמן ההפשרה. עיריית ירושלים, בראשותי, לא תשתף פעולה עם מדיניות ההקפאה של ממשלת ישראל עד כה ותפעיל את מלוא הכוחות המצויים בידה, משפטית ופוליטית, להפשרתן של יותר ויותר יחידות מוקפאות אלו ולהגדלת היצע הדיור בעיר באופן משמעותי, תוך 10 שנים.

ד. 3000 יחידות דיור – השמשת נכסים אלפי נכסים נטושים בהשראת מודל בולטימור- Use it or lose it.

בירושלים עומדים כיום שוממים כ-450  אלף מ"ר, המשתרעים על פני כ-2500 נכסים נטושים בעיר[4]. מתוכם, 100,000 מ"ר ייעודיים לדיור. בעיר שסובלת ממצוקת קרקעות קשה, הגיע הזמן להחריף את האכיפה המינהלית בעניינם של נכסים אלו, שלא רק שאינם מספקים צרכי דיור או מניבים ארנונה לקופת העיר, אלא גם מהווים מפגעים סביבתיים. עיריית ירושלים בראשותי, ובדומה למודל בולטימור שבארה"ב להשמשת נכסים נטושים, תנהל מערך אכיפה יעיל, מדיד ואינטנסיבי כלפי נכסים אלו. זאת, במטרה לתמרץ את בעליהם להשמישם ולבנות בהם יחידות דיור חדשות. בכוחו של מהלך זה להניב לירושלים כ-3000 יחידות דיור בקירוב.

ה. 3000 יחידות דיור- בונים לתלפיות.

עירוב שימושים, זה הסוד. בשכונת תלפיות המתפתחת קיימות כבר כיום תוכניות בנייה למסחר ותעסוקה אשר אינן מקודמות אך משום שאינן משתלמות כלכלית. זאת,  בהיותן מיועדות לשימוש הומוגני, של תעסוקה בלבד. יצירת תוספת עירוב שימושים שתכלול לא רק תעסוקה אלא גם מלונאות ודיור, בשיעור של 25%, תוביל גם לחידוש הבנייה באזור וגם להוספת יח"ד קריטיות לעיר, כ-3000 יח"ד במספר, תוך הרחבת התשתיות הקיימות גם לצורכי מגורים.

ו. 8500 יחידות דיור – התוכניות שבקנה

כיום כבר קיימות בקנה שלוש תוכניות מרכזיות המסתכמות בכ-8500 יחידות דיור והנכללות בהסכם הגג לירושלים. רכס לבן- 5000 יחידות; פרויקט קירוי בגין- 1760 יחידות; מורדות ארנונה-1829 יחידות (מחיר למשתכן). במהלך הקדנציה הקרובה אפעל לאישורן המהיר של התוכניות, כמתחייב מכח ההסכם, ולקידומן באופן היעיל ביותר

ייעול הבירוקרטיהTime Is Money. יצירת תהליך רישוי מהיר ויעיל יותר יביא להפחתת עלויות האשראי ליזמים קבלנים, ולכן גם להפחתת העלויות לרוכשים:

ז. הופכים את שעון החול– כיום, משך הזמן הממוצע להוצאת היתר בנייה לפרויקטים למגורים נע בין שנה ושבעה חודשים לעד שנתיים ושלושה חודשים, בפרויקטים בהיקף של מעל 500 מ"ר. יש לקצר את הזמן להוצאת היתר בנייה[5] ביצירת נוהלי טיפול חדשניים, סטנדרטים מחייבים, מדידים ושקופים לטיפול בבקשה בתוך אגפי העירייה, ועל פי סוגי הפרויקטים.

ח. השקעה במערך ההכשרה של עובדי העירייה –להטמעת החידושים הדיגיטאליים והסטטוטוריים, כחלק בלתי נפרד מהתייעלות הטיפול בתכניות ובהיתרים.

 

[1]מכון ירושלים למחקרי מדיניות, שנתון סטטיטסטי לירושלים 2017.

[2]על פי התוכנית האסטרטגית לדיור של המועצה הלאומית לכלכלה, אשר אומצה על ידי קבינט הדיור בפברואר 2018 ומהווה יעד אסטרטגי למינהל התכנון במשרד האוצר.

[3]יאמר כבר עתה – פתרון המלא של מצוקת הדיור לא כרוך רק בבנייה בתוך ירושלים עצמה אלא בבנייה אינטנסיבית במטרופולין ירושלים (ראו פרק "מטרופולין"), באופן שיצור היקפי דיור בר השגה משמעותיים, יקל על תשתיות העיר, יביא לתכנון מרחבי יותר וישפר את כלכלתה.

[4]Vacant and Abandoned Properties: Turning Liabilities into Assets. https://www.huduser.gov/portal/periodicals/em/winter14/highlight1.html; Yvonne Wenger, The Baltimore sun, City to take earlier, more aggressive approach to abandoned houses. http://www.baltimoresun.com/news/maryland/baltimore-city/bs-md-ci-vacants-2015012; דו"ח מבקר המדינה, "טיפול הרשויות המקומיות במבנים שאינם בשימוש", דוחות ביקורת על השלטון המקומי, 2016, עמ' 462.

[5]דו"ח מבקר המדינה, רשויות מקומיות, ירושלים, 2016. 

שתף

תוכנית ברקוביץ

תוכנית ברקוביץ להורדה

לקבלת התוכנית בדואר השאר פרטים

סגירת תפריט