JerusalemWEBSITE
מי אנחנו
הכר את חברי התנועה
לוח אירועים

תחבורה

  • הכנסת מוניות שירות לעיר
  • אישור עליית נוסעים גם מהדלת האחרוית
  • מאבק להארכת פעילות הרכבת הקלה אחרי חצות
  • מאבק לשבירת מונופול אגד בעיר על מנת להקל על הנוסעים ולהוסיף קווים ונהגים

הוספת מתקני חנייה לגובה באזורי ביקוש.