Slide thumbnail
תשלום מאובטח

ב-11 שנות פעילות עשינו דרך משמעותית.

בקידום התחבורה בעיר והמלחמה במונופול אגד, דרך המהפכה בשוק מחנה יהודה, בדיור, בתרבות ובצעירים.

התעוררות מאז ומתמיד פעלה על בסיס התנדבותי,

מעולם לא היינו מחוייבים לאף גוף, כלכלי או פוליטי

אנו מחוייבים אך ורק לציבור הירושלמי- שותפות ירושלמית.

את הכל עשינו רק על בסיס המתנדבים המסורים שעושים לילות כימים למען ירושלים.

אנחנו יודעים, שלא לכולם יש זמן, פנאי או יכולת לקחת חלק בפעילות- אך מהיום יש לכולם אפשרות להיות שותפים בתנועת התעוררות בירושלים – שותפות ירושלמית

יחד איתכם, נוכל לעשות הרבה יותר.

בהוראת קבע חודשית, ח"י שקלים או יותר, יש לכם אפשרות לעצב את עתידה של ירושלים.

תשלום מאובטח
תשלום מאובטח
חד פעמית