JerusalemWEBSITE
מי אנחנו
הכר את חברי התנועה
לוח אירועים

פניות הציבור

•   בשנים האחרונות טיפלנו באלפי פניות ציבור!  מנושאי תרבות, תשתית, ועד מאבק יומיומי על תקציב הניקיון וכל מה שנוגע לכם ולכולנו – תושבי ותושבות ירושלים