JerusalemWEBSITE
מי אנחנו
הכר את חברי התנועה
לוח אירועים

עסקים ופיתוח כלכלי

  • דלת פתוחה לעסקים הקטנים בעירייה
  • הגדלת כמות הסטארטאפים והחברות הטכנולוגיות בעיר מ200 ל512
  • רפורמה בסגירות החורף לבתי עסק
  • (שיפוץ ושדרוג 14 מרכזים מסחריים ברחבי העיר בעלות של כ-17 מלש"ח (שיפוץ היסטורי
  • פיתוח מואץ של מרכז העיר ואזורי תעסוקה הר חוצבים תלפיות.