תרבות ורוח

מצע תרבות 2018

בשתי הקדנציות האחרונות פעלה התעוררות רבות לקידום התרבות בירושלים. התרבות בירושלים כבר היום היא עשירה יותר, מגוונת יותר ופונה לקהלים רחבים. עם זאת יש לעשות עוד צעדים משמעותיים כדי לעשות את ירושלים אטרקטיבית יותר לאמנים ולשתף את כלל התושבים בפעילות התרבותית הברוכה.

השקעה בתרבות היא השקעה המכפילה את עצמה בחברה, הכלכלה, איכות החיים

ודימויה של העיר, והיא אחת המפתחות המרכזיים להצלחתה של ירושלים.

התעוררות הובילה עד היום עשרות פעילויות ופרויקטים בתחום התרבות והשקיעה מאמצים רבים

לקידום התחום במסדרונות העירייה. התנועה תמשיך להשקיע משאבים ומאמצים בהגשמתהחזון התרבותי לאורו אנו עובדים בעשור האחרון – יצירת שגרת תרבות בעיר, שיתוף פעולה והעצמה של קהילת התרבותהמקומית ושילוב הקשרים שבין הקהילה הירושלמית וחיי התרבות הירושלמים, חיזוק מוסדות התרבות ,חיזוק בתי הספר לאומנות ותרבות ,חיזוק האמנים העצמאים והתעשייה הנלווית לתרבות .

 

מטרות

  1. הקמה, חיזוק ותקצוב של פורומים מקצועיים תחת מחלקות האמנות בעירייה בכל תחומי האמנות: מחול, תיאטרון, אמנות פלסטית, מוזיקה, קולנוע (בשיתוף עם המיזם לקולנוע), ספרות ושירה ורב תחומי.
  2. לאפשר, לעודד ולתמוך בארגוני תרבות קטנים ובינוניים וביזמי תרבות ירושלמיים.
  3. הרחבת קהל צרכני התרבות בירושלים והגדלת החשיפה לתרבות ירושלמית.
  4. יצירת מערכת מסונכרנת של מנהלי התרבות ויזמי התרבות בעיר.
  5. קפיצה מדרגה ברמה הבינלאומית

 

נושאים מרכזיים

תרבות בעירייה: שיפור הניהול והשימוש העירוני במשאבי תרבות והגדלת תקציב התרבות

 

 

סנכרון גופי התרבות השונים בעיר. בתחום התרבות בירושלים פועלים גופים רבים

ושונים, לרבות גופים עירוניים וציבוריים וקרנות פרטיות, שמאמציהם אינם מתואמים דיים

ואינם מצטרפים לכדי ראייה משותפת של חזון תרבותי בירושלים. התעוררות תפעל להקמת

שולחן עגול שימסד את הקשר ואת שיתוף הפעולה בין המחלקות והחברות

העירוניות, קרנות התרבות, מוסדות התרבות ואמני העיר על מנת לתת מענה לצורך במאמצים

מתואמים בתחום.בסופו של התהליך יווצר לוח אירועים משותף לכל הגופיםוהתכנית השנתית של אירועי התרבות של העירייה תפעל יד ביד עם המפיקים והאמנים המקומיים, כל אירוע על פי סדר הגודל שלו; לאמנים תהיה גישה ברורה וקלה יותר לקרנות ולמוסדות התרבות וגופים גדולים כמו חברת אריאל או הרשות לפיתוח ירושלים יהיו מחוברים יותר לעשייה המקומית.

 

הגדלת תקציב התמיכה העירונית במוסדות תרבות. התמיכה הכספית של עיריית ירושלים

במוסדות תרבות בעיר היא צינור החמצן של העשייה התרבותית בעיר ואחד הכלים המרכזיים

לטיפוח עשייה מקומית, איכותית ומגוונת. התעוררות תמשיך לפעול להגדלה משמעותית של

תקציבי התמיכה העירוניים במוסדות התרבות בעיר. כמו כן תדאג התעוררות לחלוקה מושכלת

ויעילה של התקציבים שתאפשר את קיומם של מוסדות גדולים וקטנים וכאלו הפונים למגוון

גדול של קהלי יעד. מדיניות התמיכה תהיה כזו המעודדת ומחייבת העסקת אמנים ירושלמים

ותקשורת של מוסדות התרבות עם שגרת התרבות בעיר והמרחב הציבורי (ראה להלן).

 

עדכון הקריטריונים לתמיכה עירונית במוסדות תרבות. הקריטריונים העירוניים הקיימים כרגע מצמידים את התמיכות העירוניות לתמיכות משרד התרבות, ובכך מותירים גופי תרבות קטנים ובינוניים רבים מחוץ למעגל התמיכה ומונעים מתרבות צעירה, חדשה ומעניינת להתפתח ולהתבסס בעיר.יש לייצר קטגוריה נפרדת לגופים קטנים.

יצירת שיתופי פעולה בתוך העירייה לטובת האמנים. לאחרונה נעשו שינויים בכל הקשור לארנונה לאמנים. יש לשפר את מה שנעשה ולייצר שיתופי פעולה נוספים מול מחלקות נוספות כדי לייצר פתרונות לבעיות המעיקות על האמנים הגרים בירושלים כגון מיסוי על חללי עבודה, הכשרת חללי עבודה במבנים נטושים, בניית מחסני תפאורה שיתופיים ועוד.

 

 

שקיפות בתקציב התרבות של העירייה. כבכל תחום, גם בתחום התרבות התעוררות תפעל לשקיפות מלאה של התקציבים. יש לבאר את הסעיפים הגדולים ולא להעביר תקציבים בצורה שאינה נהירה ושקופה.

 

אנשי תרבות: חיזוק אמנים מקומיים וצעירים

 

ניצול תקציבי התרבות העירוניים לתמיכה באמניםירושלמיים. תקציבי ומשאבי העירייה

המופנים, בין אם באופן ישיר מיזמי העירייה ובין אם באופן עקיף דרך תמיכתה במוסדות,

צריכים לשמש על מנת להעסיק בראש ובראשונה אמנים מקומיים. אנו נדרוש כי מוסדות

תרבות הנתמכים על ידי העירייה יעמדו בדרישה לפעול בירושלים ולהעסיק אמנים מקומיים.

כמו כן נחתור לשילובם של אמנים מקומיים במיזמי ואירועי תרבות שמארגנת העירייה.

 

יצירת איזון חדש בין הפקות גדולות לקטנות. בעוד שברור לכל כי אירועים גדולים כגון פסטיבל האור ומרתון ירושלים הינם אירועים חשובים המחזקים את העיר, יותר מדי פעמים מוצאים את עצמם תושבי ירושלים מוגבלים בתנועה בגלל עוד אירוע המוני שכזה. יש לחלק את העוגה מחדש כך שהתושבים יוכלו ליהנות מיותר אירועי תרבות מקומיים שאינם פוגעים בשגרת החיים. בזמן אירועים גדולים יש להשקיע מחשבה נוספת על מנת להקל על התושבים.

 

טיפוח מפיקי תרבות ירושלמיים. באירועי תרבות רבים המתנהלים כיום בעיר נוצר מצב אבסורדי שבו נשכרים מפיקים ובעלי מקצוע אחרים מחוץ לעיר. מעבר לבעייתיות בעצם העניין התנהלות זו גורמת בעקיפין גם לכך שהאמנים המקומיים מיוצגים פחות בהפקות הקשורות לעירייה. בירושלים פועלים אנשי מקצוע מעולים שמחוברים לעיר ומכירים את האמנים הפועלים בה.התעוררות  תפעל להעדפת אנשי המקצוע הירושלמים וטיפוחם .

 

פיתוח הפורומים המקצועיים ופתיחת פורומים נוספים. עיריית ירושלים הקימה בשנים האחרונות מספר פורומים מקצועיים לאמנים בעיר. התעוררות תפעל לפתיחת פורומים נוספים בתחומים שעדיין אין להם ולמימון הפורומים האלה כדי שיהוו בית לכל אמני העיר. הפורומים יספקו הכשרות מקצועיות, חללי עבודה, וקשר ישיר עם העירייה וגופים מממנים אחרים כך שגם אמנים עצמאיים שאינם חלק מגוף תרבות יוכלו להגיש מועמדות לתמיכה וסיוע. בנוסף יש להשקיע משאבים בעזרה לאמנים הצעירים ללמוד איך להגיע למצב שבו הם יתפרנסו עצמאית, ללא תמיכות.

 

הקמת קרן ירושלמית התומכת באמנים עצמאיים. יש להקים קרן אשר תתמוך בפרויקטים של אמנים עצמאיים המתגוררים בירושלים.

 

קידום שיתוף הפעולה בין האמנים המקומיים לבין מנח"י. התעוררות רואה חשיבות רבה בחינוך לתרבות במסגרת מערכת החינוך בכל הגילאים. פרויקט "היתרון הירושלמי" הפועל כיום הוא צעד בכיוון הנכון אך יש לדייק את התכנית ולבצע אותה בצורה שתכלול אמנים רבים יותר ובקריטריונים ברורים יותר.

 

שגרת תרבות

 

קידום תרבות בכל המגזרים ובין המגזרים.כוחה של ירושלים הוא במגוון שלה, ומגוון אנושי טומן בחובו גם מגוון תרבותי. התעוררות תעודד יצירה בכל המגזרים בירושלים ועבור כל המגזרים בירושלים.

ישנה חשיבות גדולה לקידום וטיפוחתרבות ואמנות במגזר החרדי ובמגזר הערבי והרחבת תשתיות ומשאבי התרבות העומדיםלרשותם. בנוסף, התעוררות תפעל על מנת לקיים ולקדם פעילות תרבותית הפונה אל קהלירושלמי מגוון ויוצרת שפה משותפת למגזרים השונים.

אמנות יכולה גם להוות גשר ונקודת מפגש בין תרבויות שונות, והתעוררות תפתח ותטפח את הגשר הזה. כחלק מזה יש לשפר את שיתוף הפעולה בין אגף תרבות לבין האגף לתרבות תורנית, צעד שיוכל להוביל בטווח הארוך גם להובלת שינויים מבניים והתייעלות בתוך העירייה.

 

 

תקצוב אירועי חורף. הדיונים סביב התקציב לא מאפשרים במקרים רבים העברת תקציבים בחודשים הראשונים של השנה ולכן בתקציב 2019 יש לתקצב את אירועי החורף של 2020

 

חיזוק המרכזים השכונתיים כמרכזי תרבות. לכל שכונה יש את המרכז שלה –המרכז המסחרי, גן השעשועים, המנהל הקהילתי – במרכזים אלה יש לקיים פעילויות תרבות במחירים שווים לכל נפש. יש להקים ולטפח מרכזי תרבות בתוך השכונות – קבוצות תאטרון ,מוסיקה,אומנות פלסטית ועוד

שיובילו את העשייה התרבותית בשכונה ויהיו גשר בין קהל השכונות לבין מוסדות התרבות במרכז העיר.

 

דגש על תרבות למבוגרים. השכונות מארחות מדי פעם מופעי תרבות, כמעט כולם לילדים. תרבות לילדים היא חשובה ונצרכת, אבל גם למבוגרים מגיעה תרבות נגישה וזמינה, כזו שאפשר להגיע אליה בכפכפים.

 

עידוד יוזמות תרבות עצמאיות. ירושלמים רבים אוהבים לפתוח את ביתם ולארח אירועי תרבות אצלם בסלון, במרפסת או בגינה. התעוררות רואה חשיבות בעידוד יוזמות תושבים עצמאיות כפעילות בעלת ערך רב המשלימה את פעילות העירייה. פעילויות כאלה אשר מצריכות חלל מורכב יותר יקבלו אותו במנהלים ובמבנים עירוניים ללא תשלום או בתשלום מועט.

 

תרבות תיירותית: לתת לאורחים להרגיש בבית

 

יצירת שיתוף פעולה פורה בין מינהל תרבות לבין רשות התיירות. שני הגופים אינם פועלים בשיתוף פעולה כיום, מצב שהוא גם מצער וגם בעייתי מאוד. יש להפנות תקציבי תיירות למימוש תרבות מותאמת תיירות.

 

עידוד יצירה הפונה גם לתיירים.מוסדות התרבות בירושלים אינם מצליחים לייצר מוצרים אשר פונים לתיירים, יש ליזום פרויקטים המזמינים את האמנים בעיר ליצור יצירות שאינן תלויות שפה או הקשר תרבותי מקומי.

 

דרישה ממוסדות תרבות הנגשה לתיירים. תרגום של הצגות, פרסום בשפה האנגלית ותגבור ההיצע בעונות התיירות.

 

עזרה בפרסום התרבות המקומית לתיירים. תיירים רבים הנמצאים בעיר ומחפשים מקום לצאת אליו בערב לא יודעים היכן לחפש. יש לייצר פתרונות חדשניים ויעילים יותר להנגשת המידע.

 

סיוע לבעלי עסקים בתחום חיי הלילה. נושאי הבירוקרטיה והרישוי מהווים את אחד הקשיים

המשמעותיים העומדים בפני בעלי עסקים בעיר בכלל ובתחום חיי הלילה בפרט. התעוררות

תמשיך לפעול על מנת להוות גשר בין בעלי העסקים והעירייה (ראה פרק כלכלה ותעסוקה) ולהסרת

חסמים בירוקרטים והקלה בתנאי הרישוי.

 

חיי לילה

עידוד הקמת עסקי לילה חדשים. למרות הפריחה בשנים האחרונות באזור השוק ומרכז העיר, חיי הלילה בירושלים נמצאים במצב פחות טוב משהיו לפני עשר שנים. יש לעודד הקמת פאבים ומועדונים ברחבי העיר.

 

שימור וחיזוק המרכזים הקיימים. לאחרונה מנסים כוחות שונים לאיים על מרכזי הבילוי הירושלמיים הגדולים – מתחם התחנה, אזור השוק ועוד. התעוררות לא תאפשר כל פגיעה במרכזים אלה ותפעל לחיזוקם ולהפעלתם המלאה, ללא התערבות חיצונית.