ניקיון ואיכות הסביבה

ניקיון ותברואה

מהפכה בתחום התברואה ורמת הניקיון בעיר היא אחת ממטרותיה המרכזיות של התעוררות לקדנצית 2018-2023. שילוב של הגדלת משאבים וייעול מערך הניקיון העירוני, הגברת אכיפה  כנגד עבריינות פסולת והשקעה בהסברה וחינוך הם קווי המדיניות שיהפכו את ירושלים לעיר נקייה ונעימה לרווחת תושביה. מדיניות התנועה בתחום הניקיון תעמוד על חמש הרגליים האלו (פירוט להלן):

 

  • הגדלת משאבים מיידית וארוכת טווח – עבור עובדים, רכבים, טכנולוגיה וכלי אצירה
  • אכיפה וקנסות – מי שמלכלך = משלם
  • שינוי תרבות הניקיון של תושבי העיר – באמצעות בתי הספר, תנועות נוער, מנהלים קהילתיים וארגוני החברה האזרחית.
  • רוח מפקד– יציאה לשטח בכל שבוע של ראש העיר

 

הגדלת משאבים מיידית וארוכת טווח

מצב התברואה בירושלים דורש פעולה מיידית והתעוררות תפעל להעביר תקציבים למערך הניקיון במאה הימים הראשונים שלה בראשות העירייה בסכום 15 מיליון ש"ח. המשאבים יופנו לגידול בכמות העובדים, לקניית רכבים, לשדרוג טכנולוגיות ולהגדלה והחלפה של כלי אצירה. בתום מאה הימים הראשונים, תוגש תכנית חומש שתיבנה בשיתוף תושבים, עובדי אגף התברואה ומומחים, בראייה ארוכת טווח יוגדרו המטרות והדרכים לשינוי מהותי בניקיון וברמת התברואה בירושלים.

אכיפה ואגפים רלוונטיים

הגברת האכיפה על עברייני פסולת – התעוררות תקדם את הרחבת הגברת מערך האכיפה על עברייני פסולת פרטיים ומוסדיים בהתאם לכתוב ב"חוק הניקיון". נקדם הטלת קנסות על משליכי פסולת באזורים ציבוריים, שורפי זבל, משליכי פסולת בניין שלא כחוק, משחיתי קירות חיצוניים ושלטים בגרפיטי, עושי צריכהם בפומבי וכן בעלי כלבים שאינם שומרים על הניקיון. ההכנסות מהגברת האכיפה יועברו לשיפור מערכי הניקיון. צעדים אלו יעזרו ליצור מרחב נקי יותר ולחנך את התושבים לשמור על רחובות וגנים נקיים.

שיפור פני העיר –  התעוררות תפעל לניקיון חזיתות המבנים אשר פונים לרחובות השונים – ניקוי גרפיטי, קרצוף רצפות, כיכרות, וקירות מלוכלכים. שידרוג הנראות החיצונית של מבנים יעשה כתמריץ הממנף השקעות בתכנם של המבנים בתחומי יזמות חברתית ועסקית.

שיפור ומדידה ארגונית – התעוררות תדאג לשיפור המבנה המערכתי האמון על ניקיון ותברואה בירושלים. נפעל לשיפור התיאום והתכנון המשותף בין אגף שפ"ע ואגף איכות סביבה ושיתוף פעולה עם המנהלים הקהילתיים ועם התושבים. נקדם שקיפות באגפים אלו ובקרת איכות העובדים. נפעל ליצירת תמריצים לעבודה טובה של העובדים בשטח. בנוסף, נקבע מדדי ניקיון אשר יפורסמו אחת לרבעון ויאפשרו לאזרחים ולעובדים השונים בעירייה להיות מודעים למצב הניקיון בשכונות השונות (ראו גם סעיף "רוח מפקד" להלן).

שיפור תשתיות ואיסוף פסולת

איסוף זבל – התעוררות תפעל לשפר את תשתיות איסוף האשפה מכלל האזורים בירושלים. הרחבת מערך האיסוף ושדרוג התשתית הפיזית לאצירה ואיסוף של זבל. במסגרת השדרוג יבחנו אמצעים להפחתת זיהום האוויר של מערך התברואה דרך מעבר למשאיות ירוקות.

חיזוק מערך התברואה בשכונות החרדיות ובמזרח ירושלים – התעוררות תדרוש את העברת התקציבים הלאומיים שנועדו לטיפוח תשתיות תברואה במזרח ירושלים. עם זאת, העירייה תפעל לפתח שיטות פינוי אשפה חדשניות שיפעלו ברחובות המורכבים במזרח העיר. אנו מודעים לכך שיש לחשוב מחוץ לקופסא בשל התנאים הקשים ברחובות הצרים וחסרי המדרכות ולכן יושקעו כספים וצוותי הגייה לשיפור תשתיות התברואה ברחובות אלו. צוותי ההגייה יכללו את ראשי המנהלים הקהילתיים של מזרח העיר. אנו נקדם את שיפור מערך הניקיון במרכז העסקים במזרח העיר אשר עוברים בו מיליוני תיירים בכל שנה.

הסברה וחינוך: מהלך עמוק לשינוי תרבות הניקיון של התושבים בעיר

מערכי הסברה – התעוררות תקדם מסעות הסברה ומבצעי ניקיון להעלאת מודעות השמירה על הניקיון בירושלים, דרך רשתות חברתיות, שלטי רחוב ומערכים בתוך גופים ציבוריים. מערכי ההסברה יכללו את הגופים הרלוונטיים בתוך העירייה (אגף תברואה ואגף שפ"ע), שיתוף פעולה עם המינהלים הקהילתיים, בתי הספר, תנועות הנוער והעסקים הקטנים.

מבצעי ניקיון –  נקדם מבצעי ניקיון ותחרויות ניקיון בין בתי ספר וארגונים נוספים. בכל שבוע יתרחשו מבצעי ניקיון על ידי ציבור במקומות אחרים בעיר. הגורמים אשר ישתתפו במבצעים אלו הם תלמידי בתי ספר, תנועות נוער, עסקים, מנהלים קהילתיים. המבצעים יקבלו סקירה תקשורתית וגופים מצטיינים יקבלו אות ניקיון מטעם העירייה.

חינוך – ניצור שיח עם תלמידים הורים וארגונים שונים על מנת לרתום באופן שיטתי את כלל הגופים  למהלך אינטנסיבי לשינוי תרבות הניקיון והגברת האחריות של כל אדם וכל גוף הפועל בעיר.

עידוד יוזמות תושבים – קיימות יוזמות רבות לקידום הניקיון בירושלים מצד תושבים בשכונות רבות. התעוררות תפעל לחיזוק המענה לתושבים הפונים דרך המוקד העירוני ותגבה יוזמות שקוראות לתושבים לקחת חלק אקטיבי בתהליך ניקוי העיר. נגביר את הסיוע מטעם עובדי העירייה ומשאביה בתיאום מראש, ופרסום היוזמות המצטיינות.

רוח מפקד חדשה

נוכחות ודוגמא אישית – נוכחות אנשי העירייה בשכונות מגבירים את תחושת המחויבות של התושבים ושל ראש העיר לקידום ושיפור פני העיר ובריאות התושבים בה. אנו מציעים כי ראש העירייה יצא לסיור שטח בשכונה אחרת כל שבועיים במהלכו יתקיים מפגש עם הדרג הפיזי של העובדים. תתקיים חזרה לאותה שכונה פעם בשלושה חודשים לשם בקרה על שינויים ויישום ההערות שניתנו מהפעם הקודמת. בדרך זו ראש העיר יכיר את הדרג הפיזי שפועל לניקיון העיר ויחזק את ידיהם וכן את רמת הניקיון הפיזית בשכונות, הלכה למעשה.

אוזן קשבת – הקמת מערך פניות ציבור שהוא לא רק נגיש ואקטיבי בנושאי ניקיון, תברואה, בטיחות ופני העיר.

איכות סביבה ורמת חיים

זכותו של כל תושב לחיות בעיר בה ניתן לנשום אוויר נקי, ללכת בדרכים נגישות ובטוחות ולנפוש במרחבים ציבוריים ירוקים אשר מאפשרים פנאי ומרגוע לכולם. התעוררות תפעל לשיפור רמת איכות הסביבה העירונית בשילוב עם צרכי התעשייה המסחר והבילוי, ליצירת תמהיל עירוני שטוב לחיות בו ושנעים לבקרו. העבודה תעשה בשיתוף המחלקה לאיכות הסביבה, ואגפי שפ"ע ותברואה.

הפחתת זיהומים ושימוש במים

זיהום אוויר – התעוררות תפעל למזעור זיהום האוויר מתעשייה ותחבורה, תוך שמירה על הצרכים הכלכליים הקיומיים של המסחר והתעשייה. כלים כלכליים והסברתיים ישמשו לשיפור איכות האוויר, המים והקרקע בירושלים. יאומצו תקנות וכלי אכיפה למניעת זיהום מתעשייה במקומות שבהם ישנה פגיעה ברורה ברווחת התושבים. זיהום תחבורה יופחת באמצעים הכתובים בהמשך.

פסולת בניין – התעוררות תגביר את האכיפה נגד משליכי פסולת תעשייתית ופסולת בניין בשטחי העיר. בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה והמשטרה הירוקה, יקודמו מבצעי אכיפה לאורך השנה שיסתימו בהעמדה לדין של עברייני משליכי פסולת.

בנייה ירוקה – העירייה תעודד יזמים  (באמצעים כלכליים,תנאי מכרזים, הסברתיים ועוד) לאמץ את התקן לבנייה ירוקה (ת"י 5281) כתקן במפרטי התכנון והבנייה בתוך תחומי העיר כפי שנעשה כבר ב-15 עיריות בישראל. אימוץ התקן יעזור לשמירה על סביבה נקייה וייעל את תחום התכנון של הבנייה בגבולות העיר.

מים – קיים מחסור במים במשק הישראלי. התעוררות תבדוק דרכים לשימוש יעיל במים כגון איסוף מי גשמים ומניעת הצפות רחובות. כמו כן, נעודד הפעלת שיטות לשימוש במי גשמים בבתי ספר ובמוסדות ציבור.

פיתוח ושימור שטחים פתוחים

שמירה על שטחים פתוחים -התעוררות תפעל לשימור שטחים פתוחים סביב העיר ובתוכה לשם שימור המגוון החי והצומח הייחודיים לאזור, ערכי הנוף, עתיקות ופנאי התושבים, בהתחשב בצרכי הדיור והפיתוח של העיר. התעוררות תקדם אתרי טבע עירוני קיימים ותשמר את הריאות הירוקות בירושלים. נפעל לקידום תכנית בשיתוף הגופים הסביבתיים בירושלים לשם זיהוי שטחים פתוחים משמעותיים שיש להגן ולהשקיע בהתחדשותם (למשל ע"י מניעת מפגעי פסולת). מדיניות התכנון של התעוררות תעדיף תמיד עיבוי עירוני על פני התרחבות לשטחים פתוחים (ראו פרק דיור במצע).

גנים ציבוריים – נפתח את הגנים הציבוריים העירוניים ונקדם הקמת גנים חדשים בכל שכונות ירושלים. נקדם הצללה של המרחבים הקיימים והחדשים, שיפור תשתיות הפנאי, שיפור תשתיות הניקיון וקידום מעורבות התושבים בשמירה על הגנים שנמצאים בשכונתם. נפעל להקמת גנים נושאיים וייחודיים. נפתח תכנית לפארקים רובעיים כמו שדרוג גן סאקר. נחזק את מערך הפארקים והגנים הציבוריים בשכונות הפריפריאליות הסובלות ממחסור בריאות ירוקות באיזוריהם כיום. בנוסף נפעל לביצוע פרויקטים אשר משתפים את האזרחים בעיצוב המרחב הציבורי כגון גיוס אומנים לצביעת פחי זבל, עמודי חשמל, דודי שמש ועוד.

גינות קהילתיות – הגינות הקהילתיות הן אחת מנכסיה של ירושלים ונודעה להן השפעה חיובית משמעותית על איכות החיים בשכונות ואף על ערכי הנדל"ן באזוריהן. התעוררות תמשיך במגמה של קידום הקמת גינות קהילתיות בשכונות ותעודד קשרים בין תנועות נוער, ומוסדות חינוך לבין הגינות הקהילתיות האזוריות כדי ליצור את חיבור ה"ילדים-טבע" הנחוץ בחיים עירוניים.

גינות כלבים – "התעוררות" תפעל להקים גינות כלבים בפריסה עירונית. גינות הכלבים מאפשרות לבעלי כלבים למצוא פינות בטוחות ומגודרות באופן כזה שיתאפר פורקן אנרגיה של הכלבים בשטחים יעודיים. בנוסף לכך, גינות אלו ישמרו על בטחון התושבים ועל ניקיון הרחובות. הגינות יבנו בתיאום ובאופן שיתחשב ולא יפגע בתושבי הסביבה.

יוממות בעיר ותחבורה אלטרנטיבית

תחבורה אלטרנטיבית וציבורית – בתוך העירייה נפעל לקידום דרכי תנועה אלטרנטיביות לנסיעה ברכב פרטי. התעוררות תפעל על מנת שתחבורה ציבורית בירושלים תהיה זולה, קלה ונעימה. כמו כן נפעל לקידום הקישוּריות, למשל האפשרות להעלות לאופניים לאוטובוסים ולרכבת הקלה. הרחבה בנושא תחבורה אלטרנטיבית ניתן למצוא בפרק על תחבורה כחלק ממצע התעוררות.

עיר להולכי\ות רגל -התעוררות תקדם את מיפוי צירי ההליכה ברגל ותדאג שדרכים אלו יהיו בטוחות ונגישות. כמו כן נקדם צעדות שכונתיות להעלאת מודעות ליתרונות הבריאותיים החיוביים שיש בהליכה ברגל. נפעל לשיפור ושיפוץ המדרכות ונתיבי ההליכה בעיר. כמו כן, התעוררות תינטע עצים  מצלים בצידי הדרכים בהן יש ריבוי הולכי רגל או רוכבי אופניים, כל זאת בכדי לאפשר להולכי הרגל תנאים נוחים ובטוחים.

תכנון רשת שבילי אופניים – נקדם הקמת רשת שבילי אופניים בירושלים. השבילים יחברו בין השכונות לבין מרכזי הלימודים, המסחר והעבודה בעיר. בנוסף, נבנה תשתית חניות אופניים לצד תחנות אוטובוס ורכבת קלה מרכזיות. במזרח ירושלים ובשכונות החרדיות אנחנו רואים לנכון לקדם תשתית אופניים באופן דחוף. תשתית אופניים הינה פתרון סביבתי ובטיחותי לכלל אזרחי העיר.

תמריצים לרוכבי אופנים  – יש לעודד אנשים הבוחרים ליומם באמצעות רכבים שאינם מנועיים, כאלו החוסכים מקומות חנייה במרכזי החינוך והתעסוקה ומפחיתים את העומס על הכבישים. יופעלו תמריצים דרך המוסדות עצמם לעובדים שמוותרים על הרכב, התקנת מתקני חנייה ומלתחות.

קיימות

התעוררות תפעל לקידום תהליכים שמטרתם להקטין נזקים סביבתיים בטווח הארוך, לשפר את היעילות הכלכלית ואופי השימוש במשאבי טבע ולחזק את המרקם והשותפות החברתית של תושבי העיר למען דורות שיבואו. ירושלים, משוש תבל, היא עיר שיכולה באמצעות מהלכים נכונים להיות דוגמא לערים רבות בעולם כיצד לקדם ערכים של קיימות בתכנון ובתשתיות העירוניות

יעילות אנרגטית ואנרגיות מתחדשות

חסכון בחשמל במקומות ציבוריים – התעוררות תקדם חיסכון והתייעלות בניצול החשמל והאנרגיה במרחבים ובמוסדות ציבור. תאורת הרחוב הקיימת שהיא בזבנית אנרגיה תוחלף בתאורה חסכונית באנרגיה (LED). מוסדות ציבור יחויבו לאכוף תקן ולהשתמש בטכנולוגיות לצמצום השימוש בחשמל. באופן זה העיר תהפוך למקום שגם מזהם פחות וגם משתמש בכספי הבוחרים בצורה יעילה יותר.

חסכון במים -התייעלות וחיסכון של ניצול המים במרחבים ציבוריים – בעיר כיום ישנם גינות ציבוריות מושקות שלא צומח בהן דבר, ובעזרת פתרונות פשוטים של חקלאות בת קיימא ניתן לגדל בהן או להסב את הקרקע לייעודים אחרים. וכן חסכון השימוש במים במבני ציבור ומוסדות ציבוריים.

עידוד אנרגיות מתחדשות – ישנם לא מעט גגות סולאריים בעיר אולם הדרך עודנה ארוכה לניצול אופטימלי של שטחי הגגות בירושלים לשם הפקת חשמל. התעוררות תפעל להקמת גגות סולאריים על מבני העירייה, שטחי ענק שכיום אינם מנוצלים. כמו כן התעוררות תתמרץ "בניינים ירוקים" שבחרו להציב פאנלים סולאריים לייצור אנרגיה.

פסולת ומחזור

הפחתת פסולת ומיחזור -התעוררות תפעל לקידום תהליך הפרדת האשפה ולקידום פתרונות קצה לפסולת המופרדת. כמו כן נפעל לפיתוח תכניות חינוכיות והסברתיות להעמקת המודעות להכרח במחזור ולצמצום פסולת.

הפחתת פסולת מסחרית – ירושלים היא עיר המייצרת כ-1200 טון אשפה ביום, כמות חומרי גלם עצומה המתבזבזת ויורדת לטמיון ואף מכבידה על כלכלת העיר בשל העלות הגבוהה של הטיפול. ישנן דרכים חכמות להפחתת הפסולת המועברת להטמנה בסקטור המסחרי, המשלבות בין יעילות כלכלית להפחתת הנזק הסביבתי.  התעוררות תפעל לתמרץ תעשיות אשר ממחזרות פסולת מסחרית בהן גזם עץ, פסולת אורגנית ופסולת סינתטית מסוגים שונים.

קיימות בחינוך ופעילות אזרחית

בריאות וקיימות במערכת החינוך – התעוררות תתמוך ותחזק יוזמות ומגמות בתחום החינוך לקיימות כגון: הפעלת גני ירק ויציאה למרחבים פתוחים בגני ילדים ובתי ספר. שיפור הערכים התזונתיים של סלי המזון המחולקים לצהרונים וחינוך גננות וסייעות על חשיבות מזון בריא. חינוך מגיל צעיר להפחתת פסולת, ערכי שימוש חוזר ומחזור. התעוררות תקדם ותציין מוסדות חינוך ובתי ספר שיפעלו להפחתת הפסולת. התעוררות גם תקדם את המחזור בפועל בבתי הספר – הפרדת המתמחזרים (פלסטיק, קרטון ונייר) ועשיית קומפוסט מהחומר האורגני.

מבנה ארגוני לקיימות -התעוררות תפעל לקדם את מנגנון הקיימות בתוך העירייה. יהיה אחראי\ת לקיימות בעירייה שמטרתו לתכלל ולדאוג לקשרים בין התחומים ובין האגפים השונים. וועדות איכות סביבה שהן הזדמנות לאגפי שפ"ע ותברואה להיוועד ביחד עם התושבים יקוימו במועדן. בנוסף לכך יקודמו הפורומים העירוניים הבין-אגפיים בנושאים כמו תחבורה, גינון במרחב הציבורי וכו'

פעילות אזרחית לקיימות -ירושלים נתברכה בגופים, עמותות והתארגנויות תושבים רבות הפועלות בעיר ויש להן ערך מוסף בתחום הקיימות כגון: עמותת מוסללה, יוזמת "הנסיך הקטן", קיימותה, יוזמת מהפח ירוק לקידום הקומפוסטציה וקואפרטיבים. התעוררות תפעל כדי לאפשר לגופים אלו לצמוח וליהנות מהערך המוסף החיובי שהם מייצרים עבור תושבי העיר, באמצעות חיבור לממשקי העירייה ותכניותיה, מתן במה פרסומית ושילוב באירועי חוצות.