דת ועיר

 

דת ועיר בירושלים

 

ירושלים היא העיר המגוונת ביותר בישראל ואחת מהמורכבות בעולם, כזו המכילה בתוכה מנעד רחב, רב-פנים ומאתגר של תרבויות, דתות, זהויות ודרכי חיים. מיום הקמתה הייתה תנועת התעוררות בירושלים מחויבת מיסודה לצביונה הרבגוני והסובלני של העיר המאפשר לחברות והמגזרים השונים לחיות בה בכפיפה אחת, בדו-קיום החותר לשיתוף פעולה תוך עמידה נחרצת על זכויותיו של כל מגזר בעיר לחיות על פי השקפותיו, אמונותיו ואורחותיו.

 

התעוררות רואה במגוון החברתי הירושלמי כאחד ממקורות יופיה ואופיה הייחודיים ומבינה כי במקום שבמבט ראשון ישנו קונפליקט וקושי ישנו גם מקור כוח ופוטנציאל, כפי שכתב הרב קוק "אבל באמת ידיעה מחזקת ידיעה, והרגשה מחיה הרגשה, וציור משלים ציור… ודוקא מסתירתם יבוא הבניין הרצוי" (אורות הקודש). בצד שמירה על זהותם ואורח חייהם של המגזרים השונים אנו נחתור גם למפגש, הכרות ושיתוף פעולה של הפסיפס הירושלמי. אנו תופסים את ירושלים כליבת ומראת הזהות היהודית-ישראלית ורואים בה את החזית הקדמית של מרבית הסוגיות החברתיות, ההיסטוריות והפוליטיות של החברה הישראלית. בהתאם, אנו מבינים את שאלת ציביונה של העיר כמרכיב חשוב בשאלת עתידו של העם היהודי בישראל ובחו"ל ויכולתו לשמור על אחדותו.

 

 

מקורות מדיניות

המקורות מהם שואבת ועליהם נסמכת מדיניות התעוררות בתחומי דת ועיר הם זהות פעילי התנועה, הניסיון בשטח בעשור האחרון, אמנת גביזון-מדן ושיח מתמשך עם מנהיגים מכל גווני הקשת. זהותם המגוונת של פעילי התעוררות המגיעים מכל קצוות הקשת הדתית והפוליטית ומוכיחים כי בירושלים ניתן לשלב כוחות היא המקור החי לתפיסותינו וחלומותינו בעבור ירושלים. ניסיונה של התנועה בעשור האחרון כולל עמידה בלב מאבקי הצביון של העיר, שמירה נחרצת על זכויות הציבור הציוני בעיר מחד ומאידך הנהגה מתונה, אחראית ושוחרת דו-קיום. אמנת גביזון-מדן שחיברו יחדיו פרופ' רות גביזון והרב יעקב מדן היא לטעמנו החזון הרציני ובר-הקיימא ביותר להסדרת יחסי דת ומדינה, חילונים ודתיים, ולחתירה לסולידריות בחברה הישראלית. עיקרי ההמלצות, רוחה של האמנה ומחבריה הרב מדן ופרופ' גביזון מלווים את מצע התנועה וילוו את עשייתה בירושלים. לבסוף, מובילי התעוררות ואנשי צוות דת ועיר של התנועה קיימו ומקיימים שיח עם מנהיגים ואנשי רוח מכל קצוות הקשת בעיר ובחברה הישראלית ותוצאות מפגשים אלו מתבטאות במדיניות התנועה.

 

 

 

שימור הסטטוס-קוו

בבסיס מדיניותה של התעוררות בירושלים בתחומי דת ועיר עומדת מחויבת למדיניות הסטטוס-קוו בעיר החותרת לשימור האיזון הקיים בין המגזרים השונים. אנו מבינים את הסטטוס-קוו לא כמצב סטטי אלא כעל עיקרון שצריך תמיד להתאים את עצמו למציאות משתנה.

 

 • הידברות ושיתוף פעולה הם האמצעים להבטחת הרמוניה ביחסי המגזרים בעיר. התעוררות תחתור הן לשיג והן לשיח ברמת השטח וברמת ההנהגה. ההנהגה החרדית תוזמן לקחת חלק בהובלה העירונית ולקחת חלק בנשיאת האחריות המשותפת כלפי כל המגזרים בעיר.
 • מדיניות התכנון והקצאת מבני הציבור תהיה כזו השואפת לתת מענה מלא לכל ציבור בגבולותיו הנוכחיים ושמירה עליהם (ר' בהרחבה להלן בסעיף צביון שכונות).
 • עקרון אי-הכפייה כפי שנוסח באמנת גביזון-מדן המכבד את זכותה של כל קבוצה לשימור אורחות חייה לפי תפיסתה ופרשנותה.

 

 

 

 

 

שבת

השבת הירושלמית המיוחדת יקרה לליבנו וברצוננו לשמרה ולזכרה תוך הקפדה על חירותו של כל אדם לציין ולבלות את יום המנוחה שלו על פי אמונתו ושמירה על השבת שלא תכפה ולא תפגע. יופיה של השבת הירושלמית טמון בין היתר ביכולתה להכיל מימדים שונים בכפיפה אחת, שבת דתית הדורת קדושה ושבת חילונית עשירה ומהנה, שבת שבהנץ חמתה מברכים אחרוני הבליינים את ראשוני המתפללים בשלום.

אנו נקדם שבת ירושלמית כיום של משפחה, של קדושה או חופש, של תפילה או פנאי, אך לא של צריכה, ייצור או מסחר. שירותים עירוניים, מוסדות עינוג או לוגיסטיקה, יפעלו תוך התאמה לצרכים ואופי השבת של האזורים והמגזרים השונים בעיר.

 • בילוי אך לא מסחר: איסור מסחר, תעשייה, שירותים ומגזר ציבורי והתרת פעילות מסעדות, בתי בילוי, תיירות ומוסדות תרבות במוקדיהם. תחנות דלק, חנויות נוחות ובתי מרקחת יעבדו בהיקף מותאם לביקוש מצד התושבים והמבקרים בעיר.
 • חופש תנועה וחופש שביתה: בהתאם לסטטוס-קוו כיום, צירי התחבורה בירושלים יהיו פתוחים לתנועה למעט באזורים דתיים במובהק שאינם מהווים עורק חיוני. תחבורה ציבורית פרטית (מוניות שירות) תפעל בצירים מרכזיים ומחוץ לשכונות דתיות.
 • תרבות של שבת: העירייה תשקיע בפיתוח מרקם תרבות עשיר בשבת הרלוונטי לכל המגזרים דרך קידום פעילות תרבות שומרת שבת הפונה לקהלים חילוניים ודתיים גם יחד.

 

 

מרחב ציבורי

ביסוד סיפור הקמתה של התעוררות וה"אני מאמין" שלה עומדת המחויבת האקטיבית למרחב ציבורי רבגוני ומכיל-כל בירושלים. התעוררות ידעה ותדע ליישם שילוב של עמידה על זכויות כל הזרמים וגווני החברה הירושלמית, במקביל לחתירה להבנה הדדית ושיתוף פעולה עם הציבורים האחרים בעיר, במטרה לשמר את הצביון הירושלמי ולהפחית את מתחיו הפנימיים.

 

כמרחב רבגוני סובלני, הרחוב הירושלמי צריך להיות מסוגל להכיל בתוכו זהויות, תפיסות, קבוצות שייכות וסגנונות התנהגות שונות ומגוונות. התעוררות תפעל לשם שימור ופיתוח של מרחב ציבורי פתוח ומכבד המציע חירות וקבלה לכל דרך חיים כל עוד אינה באה על חשבון זולתה, מרחב בו יכולות ויכולים קבוצות ויחידים לחיות זה לצד זה מבלי לבטל את האחר או להתבטל מפניו.

 

 • הגנה על זהויות ומקומן בפרהסיה: עמידה על זכותו של כל אדם וקבוצה ירושלמים להיות נאמנים לעצמם ולדרך חייהם ולבטא באופן פרטי או פומבי את זהותם ובחירות חייהם בכל צורה שיבחרו ללא כל איום או כפייה מחד וללא ביטול הזולת מאידך. עקרון זה כולל גם שמירה על הפרהסיה הירושלמית ידידותית ומאירת פנים לכל אוהביה.
 • מאבק בכל סוג של הדרה: מאבק חד משמעי בכל צורה של הדרה מהמרחב הציבורי של כל אוכולוסיה, קבוצה, מגדר ודעה ויצירת מרחב ציבורי נגיש וחופשי בעבור כל אדם וכל קבוצה. התעוררות תפעל ליצירת מרחב ציבורי מכבד, מאפשר ובטוח לכלל תושבי העיר בדגש על נשים, קבוצות מיעוט והקהילה הלהט"בית.
 • אחדות הניגודים: תפיסה של המרחב הציבורי כמקום של מפגש ושיח. אנו נקדם ונתמוך בפעילות וגופי תרבות, חברה ורוח הפועלים במרחב הירושלמי במטרה לחבר ולגשר בין הגוונים השונים של העיר ונחתור לתכנון עירוני המאפשר מפגש ספונטני.

 

 

 

צביון שכונות

במטרה לשמור על האיזון הירושלמי ובהתאם לגישת הסטטוס-קוו, מדיניות השכונות של התעוררות היא שימור המצב הקיים של שכונות ירושלים ומתן האפשרות לכל שכונה להמשיך את צביונה הנוכחי באמצעות התפתחות מותאמת.

 • השקעה בדיור: גרעון יחידות הדיור של ירושלים הינו גורם מסכסך בין האוכלוסיות ועל כן המאמץ לסיימו (ראו פרק דיור במצע) יהיה כזה המגדיל את היצע הדירות בכל חלקי העיר ובעבור כל האוכלוסיות, כולל שכונה חרדית חדשה בצפון העיר שתקבל את לחצי ההתחרדות מהשכונות הכלליות באזור ומהעיר.
 • מדיניות תכנון מותאמת: אישורי תוכניות בנייה ומתאר באופן שמותאם לצביון השכונות ומיועד להבטיח את המשכיות אופיה של כל שכונה.
 • הקצאת מבני ומשאבי ציבור בהתאם לצביון השכונה: מתן מענה לאוכלוסיות השונות בשכונות שלהן.
 • הדברות והבנה: הליכי גישור והדברות בנקודות תפר על מנת לשכך עוינות ופחדים הדדיים.

 

 

שירותי דת ומענה לצרכי קהילות

עיריית ירושלים תספק מענה מספק ואיכותי לכל צרכי הקהילות הירושלמיות לסוגיהן.

שירותי דת. מענה איכותי בתחומי אתרי דת, בתי-כנסת, מקוואות ורבני שכונות.

תמיכה בקהילות. קהילות הן אמצעי המאפשר לאדם לחיות את חייו לפי ראות עיניו. עיריית ירושלים תתמוך בהקמתן ושימורן של קהילות מכל הזרמים.

מוסדות רוח ולימוד. תמיכה בריבוי לימוד ועיסוק ברוח בירושלים בצורה רבגונית המאפשרת ביטוי למגוון זרמי היהדות ולפסיפס האנושי המורכב של העיר

 

 

הבראת המועצה הדתית

כינון מועצה דתית ישירה ונקיית כפיים הפועלת בשקיפות ומייצגת את מגוון הזרמים והזהויות של הציבור הדתי בירושלים.

 

 

חופש, כבוד וסובלנות כלפי דתות אחרות

ירושלים היא עיר מקודשת לשלוש הדתות המונותיאיסטיות ואנו רואים ערך וחשיבות בשמירה על זכות הפולחן וחופש הדת של מוסדות ויחידים נוצרים ומוסלמים, ובלבד שזו נעשית במסגרת החוק.

 

*פרק זה אינו סופי וכפוף לאישור אספית התעוררות*