דיור ותכנון

מצע תכנון

תכנון הינו תחום מוביל בחשיבותו בהנעת תהליכים ונושאים שונים להם נדרשת ירושלים ואחד התחומים בהם נדרשת פעולה משמעותית לשם שיפור מצב הדיור בעיר יחד עם שימור אופיה האדריכלי. לפיכך מקבל תחום התכנון מקום מרכזי בסדר היום של תנועת התעוררות בירושלים הרואה בו כלי מרכזי להצעדתה של ירושלים קדימה.
לבירת ישראל יש ייחוד, חשיבות ומאפיינים יוצאי דופן בתחומי הבנייה. בשל גודלה של הבירה, הרכב אוכלוסייתה והתפרשותה על שטח ענק, נדרשת חשיבה חדשה ומקיפה בתחום התכנוני על מנת להתמודד עם האתגרים שהמאפיינים האלו יוצרים בהווה ויצרו ללא ספק גם בעתיד. בצד מתן מענה כולל ונקודתי למחסור הדיור והצורך בבנייה ופיתוח באזורי העיר השונים קיים גם צורך בפיתוח מטרופולין ירושלים ואימוץ ראיה רחבה של הזיקה בין העיר לאזורים הקרובים והרחוקים שלה.
חזון וביצוע תכנוניים איכותיים ומושכלים המבוססים על תוכנית אסטרטגית בהובלת ראש העיר יכולים להשפיע על תחומי הכלכלה, תעסוקה, הגירה, תשתיות, תחבורה, דיור, חינוך וחברה בכל חלקי העיר ולמען כל תושביה.

מדיניות התכנון של תנועת התעוררות מבוססת על שבעה מרכיבים מרכזיים: דיור, עירוב שימושים והתחדשות עירונית, תוכנית אסטרטגית למטרופולין ירושלים, שיתוף ציבור, שיפור השירות, שדרוג העיר המרכזית ומתן דגש על אסתטיקה בבנייה ותכנון המרחב.

1. דיור

תנועת התעוררות חורטת על דגלה את המחויבות למתן מענה לבעיית הדיור בירושלים ומשקיעה מאמצים רבים במציאת פיתרונות. בכוונתנו להתמודד עם סוגייה זו בכמה דרכים:
• עיבוי עירוני – מצוי פוטנציאל ההתחדשות העירונית והגדלת היצע הדיור על ידי קידום תוכניות תמ"א 38 ופינוי-בינוי. ככלל ינתן דגש על מתן פתרונות דיור בתוך המרחבים הבנויים הקיימים של העיר על מנת להמנע מהתרחבות לשטחים פתוחים.
• מדיניות תכנון פרואקטיבית ממוקדת מעמד הביניים – דחיפה לבינוי מואץ בירושלים לרבות בנייה לגובה באזורים המתאימים. מדיניות התכנון תהיה כזו החותרת להיצע דיור מותאם לאוכלוסית העיר, כזה המחויב למעמד הביניים וחותר לדיור בר-השגה לכלל האוכלוסיות.
• שחרור דירות מהקפאה – נפעל בכלים רגולטוריים ועל ידי מתן תמריצים עירוניים על מנת לשחרור שטחים הנמצאים בהקפאה על מנת שנוכל לבנות ולהרחיב את מלאי הדירות בעיר.
• בניית דיור להשכרה בשטחים "חומים" (שטחי מוסדות ציבור).
• השמשת נכסים נטושים – בירושלים ישנם נכסים בלתי מאוכלסים רבים. נפעל לעודד את בעליהם להשמיש אותם, בין אם על ידי גביית ארנונה גבוהה עבור נכסים ריקים או בכל דרך חוקית אחרת.
• "מחיר למשתכן"– נפעל ליזום פרויקטים נוספים של מחיר למשתכן בירושלים.

2. עירוב שימושים והתחדשות עירונית

אחת מהבעיות החמורות של ירושלים הוא תכנון עבר קלוקל אשר לא התייחס לצורך בעירוב שימושים בשכונות השונות. כך נוצר מצב של שכונות גדולות ללא אזורי תעסוקה ומסחר מספקים, ולחלופין אזורי תעסוקה ומסחר נרחבים ללא מגורים סביבם. אנו מתכוונים לתקן את המצב על ידי יצירת עירוב שימושים ראוי משולב בהתחדשות עירונית על מנת ליצר אזורים אורבניים חזקים המשולבים היטב אל תוך המרחב הירושלמי.
• בניית אזורי מסחר ותעסוקה בשכונות הטבעת – כמו גילה, הר חומה ופסגת זאב.
• בניית מתחמי מגורים באזורים מסחריים – כמו תלפיות והכניסה לעיר.
• תכנון מוקדי תעסוקה ודיור משולבים – על מנת להוזיל עלויות תשתית ויצירת היצע עירוני עשיר.

3. תכנית אסטרטגית למטרופולין ירושלים

עיר גדולה מצליחה היא כזו הניזונה ממרחב מטרופוליני גדול ומשמעותי. מטרופולין ירושלים כולל כיום את מעלה אדומים, מבשרת ציון, גוש עציון, צור הדסה ובית"ר עילית ויישובי יהודה, בנימין והשומרון. זהו אינטרס ראשון במעלה של ירושלים לפתח ולהגדיל את המטרופולין שלה ולשפר את קשריהם של תושביו אליה.
אנו מאמינים כי יש להדק את הקשר בין הסביבה המטרופולינית ובין עיריית ירושלים. הידוק הקשר יכול להוביל לשיתוף פעולה פורה בנושאים שונים כמו תחבורה, חינוך ותעסוקה. אנו מציעים מודל של "עיריות בנות" הנמצאות תחת חסות העירייה האם. מודל זה רווח במקומות שונים בעולם כמו בלונדון לדוגמא. נקדם מודל זה בשלטון הארצי בתקווה להוביל לשינוי בהתנהלות השלטון המקומי בישראל.

4. שיתוף הציבור

הייחודיות של ירושלים מתבטאת גם ברב גוניות וגם במנגנונים הקהילתיים החזקים שלה. שיתוף הציבור בתהליכי תכנון יהווה פוטנציאל לבניית מדיניות המביאה בחשבון את המשתנים השונים תוך התחשבות בצרכים כלל-עירוניים.
שיפור מנגנון הנגשת המידע והתהליך התכנוני אל הציבור מחד, וקבלת משובים מאידך,ייצרו מנגנון תכנון ביקורתי המשנה ומתאים עצמו על מנת ליצור איזון בין הצרכים הספציפיים והכלליים לכל אורך התהליך התכנוני.
מערכת התכנון תכיל את פוטנציאל הדרישות והצרכים השונים והמגוונים, תוך הפיכת תושבי העיר על שכונותיה הייחודיות לשותפים לשינוי. הדבר יעשה על ידי הידוק שיתוף הפעולה בין מערכת התכנון העירונית למינהלים הקהילתיים תוך חיזוק מעמדם של המתכננים העירוניים, לצורך העמקת תהליכי שיתוף הציבור. תהליך זה יעלה את המודעות להשלכות של החלטות תכנוניות על חיי היומיום בעיר בקרב הציבור, ובנוסף יצור תחושת מעורבות ושייכות למערכת העירונית הרחבה.

5.מצוינות בתכנון ובשרות לתושבים

מצוינות תכנונית ואדריכלית קיימת בערים מוצלחות ידועות בעולם. ביכולתה של מצוינות תכנונית להשפיע על האופן בו נחווית העיר על ידי תושביה ומבקריה.
מערכת התכנון העירונית ,על כל אגפיה, תפעל לעודד ולקדם מצוינות ואיכות תכנונית וביצועית. המצוינות תתבטא בתכניות הבינוי בעיר, החל בתכניות רחבות היקף וכלה בתכניות עבור הבניין הבודד.
• שיפור מנגנוני התכנון, האישור והפיקוח העירוניים ותיקון ליקויים קיימים דרך שידוד מערכות ניהולי ומאמץ למשוך את מיטב אנשי המקצוע בתחומים השונים.
• תגבור הבקרה על הביצוע על מנת לשמר את האיכות התכנונית לאורך זמן.
• יקוצרו וישופרו תהליכי הרישוי בעירייה. תהליך זה יעשה בשיתוף פעולה עם הציבור המקצועי. כמו כן יעשה מאמץ לצמצום חוסר הודאות הנוגע למשך זמן התכנון הפוגע ביזמים, מבצעים ורוכשי דיור.
• חסרה שקיפות בין היזמים והמתכנים לעירייה לגבי התקדמות הליך התכנון. אנו מתכוונים לשפר את תהליך זה ולהגביר את שקיפותו. בנוסף אנו מבקשים ליצור מסמך עבור אסטרטגיית שימור לכל העיר. אנו מאמינים כי מסמך כזה יועיל למתכננים וליזמים בהליך התכנון.
• אנו שואפים לכך שעיריית ירושלים תשמש דוגמא ומופת לייעול תהליכים נדרשים.

6.שדרוג העיר ההיסטורית-העיר המרכזית

העיר ההיסטורית*, ובמרכזה העיר העתיקה, הינו הלב הפועם של ירושלים מבחינה תרבותית, דתית, ואדריכלית. אזור זה הוא אתגר עירוני בקנה מידה לאומי ובינלאומי. תנועת התעוררות מאמינה כי יש לקדם את אזור התחום הנקרא "העיר ההיסטורית" כמרכז אורבני חי ותוסס המשרת את כל סוגי האוכלוסייה של ירושלים. תנועת התעוררות יודעת כי קיום של מרכז עירוני תוסס מתחיל בתכנון ידידותי עבור הולכי הרגל המשתמשים בו. תהליך זה כולל שדרוג ופיתוח המרחבים הציבוריים , את הרחבת מדרכות, סלילת שבילי אופניים, שתילת עצים ושיפור הנגישות ברחבי העיר. תנועת התעוררות מאמינה בהפיכת ירושלים ומרכזה לעיר שתהווה דוגמא ארצית למצוינות תכנונית, בעלת מרכז אורבני עדכני ונכון, השם במרכז את הולכי הרגל ומשתמשי המרחב הציבורי. (ראו גם פרק העיר העתיקה).

7. תוכנית 'תשעה קבין' לשימור ושיפור האסתטיקה הירושלמית

יופיה המיוחד והעדין של ירושלים יקר לליבנו עד מאוד. תוכנית 'תשעה קבין' תשאף להכליל שיקולים אסתטיים והיבטי ניראות בכלל פעולות התכנון העירוניות. מסורת הבנייה והתכנון הירושלמית תשמר ותחודש יחד עם התפתחות המשלבת בנייה מודרנית שמדברת את השפה האדריכלית של העיר ושומרת על יופיה.

8. תוכנית מזרח העיר

החלטת הממשלה ההיסטורית 3790 הנוגעת להשקעה גדולה ביותר בתשתית במזרח העיר מחייבת את עיריית ירושלים למדיניות תכנון רחבת ראייה שתתקן העדר של יד מכוונת במזרח העיר בעשורים האחרונים. עיריית בראשות התעוררות תקח על עצמה ביצוע מיטבי של שדרוג התשתיות הציבוריות והגדלת היצע הדיור במזרח העיר. לפירוט ראו פרק מזרח העיר.