נקיון

 • מגדילים את התקציב לנקיון!
 • לעובדים, לרכבים ולמיכלי איסוף אשפה
 • בכל רחבי העיר – במערבה ובמזרחה.
 • ומתמרצים עובדי תברואה מצטיינים.
 • ראש העיר בשטח!
 • ביקורת אישית, שבועית
 • יחד עם הדרג המוביל בעירייה,
 • כל שבוע – שכונה אחרת.
 • עיר שאוהבים – לא מלכלכים!
 • מהלך עומק לשינוי עירוני
 • לתרבות הנקיון והסביבה, יחד עם ביה״ס,
 • תנועות הנוער, מנהלים קהילתיים,
 • עסקים קטנים, מוסדות התרבות והחברה האזרחית
 • שמים סוף למלכלכים!
 • מדיניות אכיפה ללא פשרות
 • ומתן קנסות למלכלכים,
 • ברחובות, בגנים הציבוריים
 • ובשטחים הפתוחים!
 • מי שמנקה – זוכה!
 • תוכנית תמריצים לעובדי תברואה מצטיינים,
 • הגברת הפיקוח ואיזון בין כלל השכונות בכל רחבי העיר.

דיור ותכנון

 • היתרים ללא סחבת!
 • קיצור זמנים להוצאת היתרי בנייה
 • עד 6 חודשים בלבד
 • חריגים שלא יסתיימו בזמן, יבדקו ויטופלו
 • קודם כל כאן בונים!
 • טיפול שורש במכת הבירוקרטיה
 • שתאפשר תוספת דיור ועירוב שימושים בתלפיות
 • תמרוץ אמיתי לבניית אלפי יח"ד שתקועות כיום
 • ושחרור חסמים בפני יזמים
 • התחדשות עירונית ירושלמית!
 • קידום ועידוד תוכניות התחדשות עירונית
 • בצורה חכמה ומבוקרת שתניב
 • אלפי יחידות דיור חדשות בבירה
 • נכסים נטושים – משלמים!
 • החלת ארנונה גם על נכסים נטושים.
 • השמשה של מאות אלפי מטרים נטושים
 • שתוסיף כ-2000 יח"ד !
 • אומרים כן למחיר למשתכן!
 • שחרור כלל מכרזי ׳מחיר למשתכן׳ בירושלים
 • משפחות צעירות, חיילים משוחררים וסטודנטים
 • שתוסיף כ-2000 יח"ד !
 • ירושלים מתחדשת בשכונות חדשות!
 • תכנון וקידום הקמתן של שכונות חדשות
 • שיענו על צרכי התושבים מכל המגזרים:
 • חרדי, דתי לאומי, מסורתי וחילוני
 • דיור להשכרה – מפתח לצמיחה!
 • יצירת מאות יחידות דיור להשכרה
 • ב״שטחים חומים ציבוריים״
 • מתחת למחיר השוק לטווח של 5 שנים
 • מפשירים את הקפאת הבנייה!
 • ביטול ההקפאה המדינית
 • בגילה, רמות, גבעת המטוס ובחלקים נוספים בעיר,
 • אשר פגעה ביכולת העיר להתפתח ולצעירים לקנות דירות

צביון השכונות – דת ועיר

 • כל שכונה והייחוד שלה!
 • שמירה על צביון משמעותי לכל שכונה
 • תוך מתן מענה לצרכי כל ציבור
 • זה לצד זה – לא אחד על חשבון השני
 • קהילה חזקה – קהילה טובה!
 • מענה נגיש לכל קהילה בעיר, לביטחונה,
 • בהקצאת המשאבים, בפעילות תרבות מגוונת
 • ושמירה ברורה על הכלל – חייה ותן לחיות.
 • מגזרים מתקרבים!
 • יצירת פעילויות משותפות ומקרבות:
 • בספורט, בתרבות, בתעסוקה וגם בניקיון הסביבה,
 • להגברת האמון ואחדות בין המגזרים בירושלים.
 • לא מדירים בעיר!
 • חיזוק מעמד הנשים בכל תחומי החיים
 • ומניעת אפליה והדרה – הן במרחב הציבורי
 • והן בשירות העירוני
 • ירושלים של הסכמות!
 • יצירת תשתית של הסכמה חברתית רחבה
 • על בסיס אמנת גביזון-מדן, תוך שמירה אדוקה
 • על הסטטוס-קוו ההיסטורי: תרבות ועינוג – כן. מסחר – לא.