JerusalemWEBSITE
מי אנחנו
הכר את חברי התנועה
לוח אירועים

דיור

  • ארנונה כפולה לדירות רפאים
  • טיפול בנכסים הנטושים
  • קידום התחדשות עירונית בוועדות
  • קידום בניית דירות קטנות כדי שיתאימו לזוגות ולא רק לעשירים
  • הקמת מעונות אגרון במרכז העיר – 1250 ₪ לחדר